Egyéb

Kötött rendszer

A vezeték fűtésének szükségessége

Számos esetben felmerül az ISOLAR rendszer alkalmazása során az az igény, hogy az ISOLAR vezetékek fűtőérrel készüljenek. Rendelésre mód van az előszigetelt csöveknek és csőelemeknek fűtőérrel történő szállítására.

Az ISOLAR rendszer kiváló hőszigetelést biztosít, mégis vannak esetek, amikor még ez a csekély hőveszteség sem engedhető meg, vagy a hőveszteségnek a teljes kiküszöbölése kívánatos. Ilyenkor beépített elektromos fűtőérrel pótoljuk a hőveszteséget.

Egyes esetekben, mint például a kőolaj vagy vegyipari technológiai vezetékeknél a szállított közeg hőmérsékletét szűk határok között kell tartani nagyobb szállítási távolságoknál is a külső hőmérséklet alakulásától függetlenül. Ilyen esetet jelentenek a bedermedésre hajlamos, sűrű, folyó közegek vezetékei. Máskor a közeg hőveszteségét és túlzott lehűlését azért kell meggátolni, mert a felhasználási cél megkívánja, vagy ez az egyszerűbb megoldás érdekét kívánja. A használati melegvíz szolgáltató – elosztó hálózatok képviselik ezt az esetet, ahol a cirkulációs vezeték elmaradhat akkor, ha a melegvíz hőveszteség nélkülérkezik a fogyasztóhoz.

A fűtés rendszere

A fűtött ISOLAR vezetékeket elektromos fűtőérrel látjuk el, melynek hőleadását a kívánalmak szerint választjuk meg. A fűtőér az elektromos áram hőhatása alapján egyensúlyi állapotban annyi hőt ad le, amennyi a hőszigeteléssel ellátott cső hőveszteségét pótolja.

A fűtött ISOLAR elemek, behabosított fűtőérrel kerülnek szállításra. Az egyenes csőelemek összekötésekor megfelelő kapcsolóelemek útján a fűtőérszakaszok összekötéséről is gondoskodni kell.

Ott, ahol a hőfoktartás kevésbé szűk határok között biztosítandó, normál elektromos fűtőkábellel és egyszerű határérték – kapcsolós hőfokszabályzóval oldható meg a feladat.

Szigorúbb hőfokhatások mellett a vezeték rövidebb szakaszainak eltérő lehűlési viszonyai mellett is közel állandó hőmérsékletet biztosítanak a degresszív hőleadású önszabályzó fűtőkábelek, az ilyen igények esetén a RAYCHEM gyártmányú fűtőkábelek külön hőfokszabályzó nélkül is képesek az éppen szükséges hőleadásra a túlmelegedés vagy átégés veszélye nélkül.

A fűtőér hőleadása a típustól és a viszonyoktól függően 10 – 30 W/m, de ettől eltérő hőleadás is elérhető. A fűtéshez szükséges energiát elektromos táphálózatról vesszük.

Max. megengedhető fűtőkábelhossz

85, 00 m

Áramfelvétel +10ºC-nál bekapcsolásnál

0,65 A/m

10 mp után

0,5 A/m

üzemben

0,05 A/m

A leadott fűtőteljesítmény +10ºC-nál

 

10PTV2

33,0 W/m

pPTV2 – CT

30,0 W/m

Max. megengedett környezeti hőmérséklet

 

bekapcsolt fűtőkábelnél

+ 110 ºC

kikapcsolt fűtőkábelnél

+ 150 ºC

Sugárállandóság

10 rad

Max. megengedhető fűtőkábelhossz

100,00 m

Áramfelvétel +10ºC-nál

 

bekapcsolásnál

0,8 A/m

10 mp után

0,35 A/m

üzemben

0,2 A/m

A leadott fűtőteljesítmény +10ºC-nál

 

8TV2

26,0 W/m

6TV2 – CT

20, 0 W/m

Max. megengedett környezeti hőmérséklet

 

bekapcsolt fűtőkábelnél

+ 65 ºC

kikapcsolt fűtőkábelnél

+ 85 ºC

Sugárállandóság

2 x 10 rad