Flexibilis fémtömlő – tervezés

5.2 Flexibilis fémtömlő

Szakembergárdánk 1984-től foglalkozik a flexibilis fémtömlő gyártásával, melyet továbbfejlesztve 1993 évtől konszignációs raktárról tudnak gyártásba venni a megrendelőink, és a hazai igényekhez alkalmazkodva a gyors, rugalmas kiszolgálás és a kedvezőbb ár tekintetében, természetesen a magas műszaki színvonal megtartásával. A flexibilis gáztömör parallel típusú fémtömlők alapeleme a 18/9-es, krómnikkel ötvözésű, ausztenites, rozsdamentes hullámosított cső, amely a Berghőfer gyártmány.

A paralleltípusok hosszvarratos nemesacélcsőből készülnek. A hullámok egymással párhuzamos kialakításúak, innen kapta a nevét is.

A Bácshő Kft. által gyártott fémtömlők az 1/2*-5* névleges átmérőtartományban 12-125 mm belső Ø 8-0,5 bar névleges nyomásra készülnek.

A fémtömlőt rozsdamentes fémszövet védheti, amely a mechanikai védelem mellett a fémtömlőnek fokozott nyomásállóságot biztosít: 90–20 bar-ig.

A fémtömlők névleges hossza 250 mm-től a megrendelő igényei szerint növekedhet.

Minősítés

A gyártó minden egyes flexibilis fémtömlő tömörségre bevizsgál a hegesztés vagy keményforrasztási művelet után. Ez levegővel történik víz alatt. Ez a tömítésvizsgálat 10 – 5 mbar l/s értéknek felel meg.

A B.M.I. – TÜV Bayern Minőségellenőrző Intézet alkalmazási engedélyének száma: É.M.I. – É. A.B. – Á. – 74/1992.

A gázkészülékek bekötéséhez az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet engedélyével is rendelkezünk.

Az engedély száma: 10935-GYE/1991, TE-10645/1998, TE-10646/1998

Igény esetén az alaptípusoktól és azok paramétereitől eltérő, speciális fémtömlők is rendelhetők. Ekkor személyes megbeszélést javaslunk a cégünknél, amely a tervezésben is a megrendelők szíves rendelkezésére áll.

5.2.1 Felhasználási irányelvek

Felhasználási terület

Ezen flexibilis fémtömlő azokon a területeken váltak be, ahol az eddig alkalmazott tömítéssel ellátott /”korcolt”/ tömlők, gumi és műanyag tömlők nem használhatók.

Ezen tömlők felhasználhatók forró víz, gőz, kondenzvíz, gáz, különböző korrekciós folyadék, bizonyos savak, lúgok, ammónia, karbonsav, borsav, festékek, stb. szállítására.

Alkalmasak a szerelési pontatlanságok áthidalására (pl. gázkészülékek, konvektorok, radiátorok, stb. bekötésére), rugalmas-hajlékony csatlakozások kialakítására. Ezen kívül alkalmazhatók különböző gépek, berendezések (szivattyúk, kompresszorok, stb.) rezgéseinek szigetelésére. A rezgéscsillapításra felhasznált fémtömlők 50 – 80 %-os csillapítást biztosítanak.

Felhasználási ágak:

  • Élelmiszeriparban különböző italok, étolaj, stb. steril szállítása.
  • Olajfinomítókban olajvezetékként, ezen kívül benzin, benzol, spiritusz, petróleum, továbbá acetát és származékainak szállítása.
  • Vegyiparban, gyógyszeriparban a korróziós anyagok töltő, keverő és szállítóvezetékeiként.
  • Hagyományos és nukleáris erőművekben, mint hűtővezetékek.
  • Faiparban a különböző présgépek mozgó vezetékeiként.
  • Textiliparban a gőzvasalók vezetékeiként.
  • Az ipar egész területén az elektromos vezetékek robbanásvédelmére.

Alkalmazási feltételek

A flexibilis fémtömlők a táblázatban megadott technikai adatokkal 20ºC üzemi hőmérsékletig alkalmazhatók. A tömlő anyagára nézve megengedhető legnagyobb hőmérséklet 600ºC, de az eddigi hőmérsékletig a hőköznek megfelelően a paraméterek változnak. A maximálisan megengedhető üzemi hőmérsékletnél természetesen figyelembe kell venni a csatlakozó elemekre megengedett hőmérsékleti igénybevételt is.

Ezen túl figyelembe kell venni, hogy korróziós közeg szállítása esetén a magasabb hőmérsékletek jelentősen fokozzák a korróziós hatást.

Figyelem!

A flexibilis fémtömlők alapanyaga a 18/9 ausztenites króm-nikkel acél az atmoszférának, az oxidáló-, só és savas oldatoknak ellenáll, de kloridos sóoldatokkal, azaz a nem oxidáló oldatokkal szemben nem ellenálló.

Csatlakozóelemek

A flexibilis fémtömlők végcsatlakozói a mindenkori beépítési helynek megfelelően rendelhetők meg. Alapválasztékként a következő táblázatokban bemutatott csatlakozók szolgálnak azzal a kiegészítéssel, hogy a tömlők egyik végére hollandderes vagy egyenes csavarzatos csatlakozó javasolt (a torziós hatás elkerülésére).

Üzemi körülmények figyelembevétele a flexibilis fémtömlők alkalmazásánál.

A műszaki táblázatban megadott üzemi nyomások és görbületi sugarak a felhasználási lehetőségek sokrétűsége miatt csak irányadók lehetnek, túlnyomórészt statikus terhelés mellett és szobahőmérsékleten (20 ºC) érvényesek. A nyomásértéknek minimum 3-szoros biztonságuk van a repesztő nyomáshoz viszonyítva.

A görbületi sugár egyszeri hajlításnál és erős eltolásnál a táblázatban szereplő értéknél kisebb lehet. Az eltérő üzemi viszonyok (pl. lüktető és lökésszerű megterhelés, mozgásfajta, mozgásgyakoriság, magasabb üzemi hőmérséklet, stb.) a cső nyersanyagával szemben pótlólagos terhelést jelentenek.

Ezeket a befolyásokat az üzemi biztonság és élettartam értékben az alábbi táblázatok és diagramok használatával figyelembe kell venni.

5.2.2 Megengedett üzemi nyomás kiszámítása

Pümeg= Pγ x ft x fdyn

ahol

Pümeg megengedett üzemi nyomás

Pγüzemi nyomás táblázat szerint

t biztonsági faktor megnövekedett hőmérséklet esetén

fdyn biztonsági faktor dinamikus igénybevétel esetén

Megengedett görbületi sugár

ahol

Rdyn görbületi sugár dinamikus igénybevétel esetén

Rγ görbületi sugár táblázat szerint

Biztonsági faktor megnövekedett dinamikus terhelés estén

ºC

X10CrNiTi189

(1,4541)

X10CrNiMo1810

(1,4570)

SSt4

(1,0337)

CuZn15

(2,0240)

CuSn2

(2,1010)

CuSn6

(2,1020)

20

1

1

1

1

1

1

100

0,86

0,83

0,79

0,83

0,83

0,83

150

0,81

0,78

0,74

0,75

0,77

0,78

200

0,76

0,74

0,70

0,68

0,72

0,73

250

0,71

0,69

0,61

 

0,66

0,69

300

0,67

0,65

0,50

   

350

0,64

0,63

0,44

   

400

0,62

0,61

0,33

   

450

0,59

0,59

    

500

0,57

0,57

    

550

0,54

0,54

    

600

0,50

0,50

    

Biztonsági faktor megnövekedett hőmérséklet esetén

Áramlás* Mozgás

Rezgés nélküli,
csekély, lassú mozgás

Csekély rezgés, gyakori,
azonos form. mozgás

Erős rezgés,
ritmikus, tartós
mozgás

Szünetelő vagy lassú
egyenletes áramlás

1

0,80

0,40

Pulzáló és hullámzó áramlás

0,80

0,64

0,32

Ritmikus és löketszerű áramlás

0,40

0,32

0,16

*5×104 Reynolds’ számnál nagyobb áramlások a hullámos falú csőben káros turbulens hatást váltanak ki. Forduljanak műszaki részlegünkhöz!

Beépítési példa

TUBOFLEX nemesacél flexibilis fémtömlő, parallel hullámok, egyrétegű, közepes falú, közepes hullámú egysoros fonattal NA25 300ºC hőmérséklet mellett kerül beépítésre. Csekély rezgésnek és gyakori azonos mozgástípusnak – pulzáló és hullámzó áramlással – van kitéve.

Fontos!

*5×104 Reynolds’ számnál nagyobb áramlások a hullámos falú csőben káros turbulens hatást váltanak ki. Forduljanak műszakirészlegünkhöz!

PT = 70 bar, RT = 155 mm, ft300 = 0, 67, fdyn = 0, 64

Pü.meg= PT x ft x fdyn

Pü.meg= 70 x 0,67 x 0, 64

Pü.meg= 30 bar

5.3 Beépítési útmutatók

Számítások

A csővezetékeket torzió nélkül kell beépíteni.Mindkét csatlakozónak egy síkban kell lennie.

HORIZONTÁLIS LÖKETMOZGÁS

VERTIKÁLIS LÖKETMOZGÁS

90 o ív
Csővezetékek 90o ívben erősen hajlítva, mint rezgés-zajcsökkentő kiegyenlítő darab. (Kis kilengéshez és magas frekvenciához).
R = görbületi sugár – A mindenkori csőtáblázatban található.La = csatlakozó rész hossza – A mindenkori csőtáblázatban található.l1 =maximális magasságl2 = minimális magasságe = építési távolságs = löketmozgása = szárhosszNL = névleges hosszúság
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓKHibás és helyes elrendezések
Nem lehúzni, hanem tekerni!
Nem megtekerve, hanem torzó nélkül beépíteni!
Nem túl rövid, hanem megfelelő építési hosszt kell mérni!
Nem túlhajtani, hanem csőívet terelésként beépíteni!
Nem beépítési síktól eltérve mozgatni, hanem csak építési síkban!
Nem megengedett, hogy a saját súlyától meggörbüljön, hanem alátéttel meg kell támasztani!
Nem vehet fel nagy mozgásokat egyenes beépítésben, hanem csak U – formájú beépítésben!
Nem eltolt csatlakozási síkban beépíteni, hanem síkban hozni!
Nem túlhajtani a felfüggesztésnél, hanem csigát használni!
Nem túlhajtani a cső végén, hanem merev csőívet beépíteni!
Ne vegyen fel axiális elmozdulásokat, hanem a tömlőt a mozgásirányra merőlegesen kell építeni!
Ne vegyenek fel az egyes tömlők több irányból mozgásokat, hanem csak merőleges vezetésben!
Ne térjen el egyoldalúan, hanem középen irányítani!
Nem megengedett az axiális mozgás, hanem a tömlő tengelyére merőlegesen kell beépítést végezni!
Ne legyen túl nagy a lateriális mozgás, hanem az építést 90o ívvel kell végezni!
Nem megtekerni a mozgásnál, hanem mozgásokat csak a hajlítás síkjában (torzió nélkül) felvenni!
Nem túlhajtani a tömlővégeket, hanem ívekkel elterelni!
Nem tetszőleges tömlőhosszt használni, hanem pontos hosszt meghatározni!
Ne túl hosszúra méretezni, hanem a tényleges hosszt meghatározni!
Nem eltekerni meg nem engedett módon, hanem torzó nélkül a mozgás síkjába hajlítani!